Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Tervetuloa Fc KoMu ry. syyskokokous ke 24.10!

Lisätty 09.10.2018

Aika: ke 24.10 klo 18.30
Paikka: Sepänkylän keskuskoulu, sininen parakki

Esityslista:

1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja ainais- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
8. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi
9. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12 Päätetään kokous